KONTAKT

Aplikacja „Łabędzim Szlakiem” oraz strona internetowa www.labedzimszlakiem.pl powstały w ramach projektu współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, zrealizowanego w 2016 roku przez Fundację „Teraz Mazowsze” we współpracy z  Mazowieckim Zespołem Parków Krajobrazowych, Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym im. Czesława Łaszka oraz Wydawnictwem Kartograficznym Euro Pilot sp. z o.o.

All right reserved by Fundacja TERAZ MAZOWSZE.
 
Kontakt:

Fundacja Teraz Mazowsze, 00-061 Warszawa, ul. Marszałkowska 140, www.terazmazowsze.eu
 

Mazowiecki Park Krajobrazowy im. Czesława Łaszka
 
Opracowanie, redakcja i realizacja:
Euro Pilot Sp. z o.o.
ul. Konarskiego 3, 01-355 Warszawa
tel./fax: 22 664 37 20, 22 664 50 91
e-mail: biuro@europilot.com.pl
www.europilot.com.pl